گروه محصول -> علوم پزشکی


خلاصه کتاب ارگونومی مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ترجمه علیرضا چوبینه

خلاصه کتاب ارگونومی مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید ترجمه علیرضا چوبینه
پاور تدریسی دکتر چوبینه برای درس...
قیمت : 70,000 ریال تعداد صفحات : 400

خلاصه کتاب تهویه دکتر جعفری

خلاصه کتاب تهویه دکتر جعفری
اهمیت هوای پاک در محی طهای کار صنعتی به خوبی شناخته شده است. در صنعت امروزی با فرآیندهای پیچیده از ترکیبات و موادشیمیایی متعدد و رو به افزایشی استفاده میشود که تعداد زیادی از آن ها دارای سمیت بالایی هستند. استفاده از این مواد سمی ممکن است منجر به تولید گازها، ذرات، بخارات،...
قیمت : 50,000 ریال تعداد صفحات : 38

طراحی سیستم تهویه دمشی مکشی مجهز به آبشار رنگ به منظور کنترل آلاینده های حاصل از فر

طراحی سیستم تهویه دمشی مکشی مجهز به آبشار رنگ به منظور کنترل آلاینده های حاصل از فر
دانلود مقاله به صورت...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 6

کتاب ارگونومی دکتر ارمکی

کتاب ارگونومی دکتر ارمکی
کتاب به صورت pdf می...
قیمت : 40,000 ریال تعداد صفحات : 76