صفحه اصلی عمومی و آزاد خلاصه کتاب تهویه دکتر جعفری

خلاصه کتاب تهویه دکتر جعفری

50,000 تومان
  • خلاصه کتاب تهویه دکتر جعفری:pdf
  • تهویه صنعتی

  • گارانتی سلامت محصول
  • تضمین کیفیت محصول
  • ضمانت قیمت محصول


اهمیت هوای پاک در محی طهای کار صنعتی به خوبی شناخته شده است. در صنعت امروزی با فرآیندهای پیچیده از ترکیبات و
موادشیمیایی متعدد و رو به افزایشی استفاده میشود که تعداد زیادی از آن ها دارای سمیت بالایی هستند. استفاده از این مواد
سمی ممکن است منجر به تولید گازها، ذرات، بخارات، و یا میستهایی در محیط کار گردد و مقدار آنها از حد مجاز فراتر رود.
علاوه بر این مواد آلاینده، نقش گرما نیز ممکن است در محیط کاری سبب عدم آسایش و ناایمن شدن محیط کاری گردد. چنانچه
حفاظت کارگران ضروری باشد، طراحی موثر و مفید تهویه می تواند راه حل مشکلات فوق باشد. از تهویه ممکن است در کنترل بو،
رطوبت و سایر شرایط ناخواسته محیطی نیز استفاده نمود.
در این فصل از کتاب سعی خود را بر این قرار داد هایم که بتوانیم تعریفی کلی از تهویه و طراحی یک سیستم تهویه داشته باشیم تا
بتوانیم دید بازی در این زمینه به خواننده خود ارائه دهیم

فرمت فایل:
حجم فایل:
تعداد فایل: